Personalijuhtimise teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7. Töö tasustamine

Ettevõtted vajavad eesmärkide saavutamiseks mitmesuguseid ressursse. Kõige olulisem ressurss on töötajad, kelle panust firmasse kompenseeritakse töötasuga.

Sageli tekib töötasu määramisel küsimus, mille alusel töötajat tasustada ja kui suur peab tasu olema. Vastuse sellele saab ettevõtte personalipoliitikast.

Personalipoliitika kujundamisel võetakse arves...