Personalijuhtimise teabevara

10. Personaliuuringud

Kaire Piirsalu-Kivihall

Töötajate uuringud annavad tööandjatele sihi, kuidas parandada töö tulemuslikkust ja töötajate kogemust ettevõttest kui tööandjast. Oluline on ka see, et töötajate uuring annab töötajatele hääle – nad saavad avaldada oma arvamust ja tunnevad, et on rohkem kaasatud organisatsiooni arengusse.

Esimesi töötajate arvamusküsitlusi hakati tegema juba 1920. aastatel ja kui ...