Nõuandekeskus

  • Nõuandekeskus
  • 20 m2 ehitise püstitamine väljaspoole detailplaneeringu hoonestusala