Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

10.1. Siirdehindade maksuregulatsioon

Kuni 2006. aasta lõpuni olid Eestis siirdehindade maksustamise põhimõtted sätestatud väga üldiselt. Kehtinud tulumaksuseaduse (TuMS) kohaselt peab seotud isikute vahel tehtava tehingu väärtus olema samaväärne omavahel mitteseotud isikute sarnaste tehingute väärtusega ehk turuväärtusega (TuMS § 50 lg 4). Kui seotud isikud sooritavad omavahel tehingu, mille väärtus ei ole turuhinna kohane, on maksuametil õigus see erinevus maksustada. Seejuures maksustatakse tulu, mille maksumaksja oleks saanud...