Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.2.2. Maksustamine dividendide väljamaksmisel

Residendist äriühing, sh ka täisühing (TÜ) ja usaldusühing (UÜ), peab maksma tulumaksu kõigilt dividendidelt ja muudelt kasumieraldistelt. Alates 2009. aasta 1. augus­tist rakendatakse dividendide maksustamise sätteid ka riigitulundusasutustele. Dividendidelt ja muudelt kasumieraldistelt makstava tulumaksu määr on 20/80. Tulumaksusumma arvutamise aluseks on dividendi või muu kasumieraldise n-ö netosumma ehk see summa, mida äriühing või riigitulundusasutus saajale reaalselt välja maksab.<...