Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

7.1.8.11. Internetipõhine kauplemiskoht

2021. aasta 1. juulist on teatud juhtudel platvormide kaudu toimuva müügi puhul käibemaksu tasumisse ja kogumisse kaasatud internetipõhine kauplemiskoht, platvorm, portaal, e-pood jms e-müügikohad, kes hõlbustavad kaupade piiriülest müüki lõpptarbijatele.

Internetipõhine kauplemiskoht loetakse eeldatavaks tarnijaks (ingl deemed supplier, edaspidi kasutatud nimetust platvorm) ja tema loetakse vastutavaks käibemaksu kogumise ja maksmise eest kauba tegeliku müüja asemel. Sellele vaatamata platvorm ei ole juriidiliselt kauba müüja.

Platvormi loetakse kauba tegeliku müüja asemel käibemaksu maksjaks üksnes järgmistel juhtudel:

  • kuni 150-eurosed kaubad toimetatakse lõpptarbijale otse kolmandast liikmesriigist

või

  • kauba müüja on kolmanda riigi isik, kes ei ole juba ise end mõnes ELi riigis käibemaksukohustuslasena registreerinud.

Seega platvorm võib olla vastutav nii kolmandatest riikidest pärinevatelt kaupadelt käibemaksu tasumise eest kui ka EL-is asuva kauba müügil.

Kauba importimisel kolmandatest riikidest saab platvorm olla Eesti müüja eest käibemaksukohustuste täitja üksnes juhul, kui kauba maksumus jääb 150 euro piiresse ja platvorm on jaganud kauplejatele enda IOSS erikorra numbrit. Platvormi IOSS numbri kasutamisel, ei ole kauba müüjal kauba importimisel käibemaksu tasumise kohustust.

Platvormi IOSS numbri kasutamine asetab platvormi tehingusse kauba müüja ja ostja vahele. Platvormi vastutus on piiratud üksnes imporditud kauba müügi deklareerimise ja importimisel tasumisele kuulunud käibemaksu tasumisega kauba müüja ja lõpptarbija vahel aset leidnud tehingult.

Kui platvormi kaudu müüdavad kaubad on kolmanda riigi päritolu, kuid on mõnes liikmesriigis laos, siis ei saa platvorm olla importimisel tasumisele kuuluva käibemaksu maksja. Sellised kaubad on eelduslikult enne ladustamist juba vabasse ringlusse deklareeritud ja seega on importimisele tasumisele kuuluv käibemaks kellegi teise poolt tasutud.

Platvorm on vastutav EL-is ladustatud kauba müügil tekkiva käibemaksu kogumise ja tasumise eest ainult juhul, kui kauba müüja on kolmanda riigi isik. Kui kaup müüakse EL-is asuvast laost lõpptarbijale, rakendab platvorm ühendusesisese kauba kaugmüügi (OSS) erikorda.