Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.3.3.3. Transiit

Transiit võimaldab tollijärele­valve all vedada liiduväliseid ja liidu kaupu EL-i tolliterritoo­riumil lähtetolliasutusest sihttolliasutusse nii, et vahepeal ei pea makse tasuma. Seejuures on võimalik kauba liikumine üle piiri või läbi eri territooriumide. Transiidi eesmärk on hõlbustada kauba liikumist ja see võimaldab hoida kokku kulusid kaupade vedamisel mitme tolliterritooriumi kaudu.

Välistransiidi protseduur võimaldab liiduvä­list kaupa v...