Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

9.3.8. Topeltmaksustamise vältimine

Kui maksuleping võimaldab piiratud või piiramatu maksustamisõiguse riigile, kus tulu tekkis, siis võib juhtuda, et sama tulu maksustatakse kaks korda. Seda on võimalik vältida, kui juba maksustatud tuludele antakse mak­suva­bas­tu­s. Maksuvabastuse tingimused võivad olla sätestatud riigisiseses seaduses (ühepool­ne maksuvabastus) või maksulepingus (ka­he­pool­ne maksuvabastus).

Topeltmaksustamise väl­ti­mi­se levinumad meetodid

...