Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.3.5. Töötervishoiu kulud

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS) sätestab töökeskkonna kohta esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, mille täitmine on tööandjale kohustuslik. Näiteks peab tööandja

  • tagama esmaabivahendite olemasolu,