Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.3.6. Tollis esindamine

Tollideklaratsiooni võib esitada iga isik ise või selle asemel määrata tolliga suhtlemiseks tolliesindaja (tolliseadustiku artikli 18 alusel). Esindaja roll on teha tollialastes õigusaktides ette nähtud toimingud, esitada nõutav teave ning täitma kõik erikohustused. Tolliesindaja esindab isikut volituse alusel.

Tolliesindaja peab olema asutatud Euroopa Liidu territooriumil ning omama tolliagentuuri tegevusluba. Tegevusluba ei nõuta transiidideklaratsioonide või ajutise impordi dekla...