Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.3. Tollipoliitka üldpõhimõtted

Tollivaldkonna eesmärk on kujundada usaldusväärne majanduskeskkond, hõlbustada seaduslikku kaubandust riikide vahel ja tõhustada selle turvalisust ning ohutust ühiskonnale. Toll vastutab eelkõige liidu rahvusvahelise kaubanduse järelevalve eest ning aitab seeläbi kaasa õiglase ja avatud kaubanduse arendamisele, siseturu välisaspektide, ühise kaubanduspoliitika ja liidu muude kaubandusega seotud ühiste poliitikate rakendamisele ning üldise tarneahela turvalisuse tagamisele.

Kasvav ri...