Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

7.1.8.6. Tehingud maksulaos

Eesti käibemaksuseadus kehtestab maksuladude põhimõtted, mille kohaldamine tuleneb EL-i käibemaksu­direktiivist (ingl VAT warehouses). Direktiiv lubab liikmesriikidel kohaldada maksuvabastust ühenduse päritoluga kaupadele, mida ladustatakse määratud tingimustel. Varem on Eestis kohaldatud lihtsustatud maksustamise põhimõtteid tolli- ja aktsiisiladudes (vt ptk 7.2 ja 7.3.4). Põhimõtteliselt sarnaseid vabastusi kohaldatakse ...