Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.2. Sotsiaalmaks

Sotsiaalmaks on maksumaksjale pandud rahaline kohustis, saamaks tulu, et osutada riiklikku pensioni- ja ravikindlustusteenust.

Eestis maksab sotsiaalmaksu juriidiline isik, füüsiline isik või Eestis püsivat tegevuskohta omav mitteresident, sh välismaa äriühingu filiaal. Samuti maksab sotsiaalmaksu riik ja kohalik omavalitsus oma asutuste kaudu. Seadus sätestab, et sotsiaalmaksu peab tasuma ka muu Eestis tegutsev isik, kes te...