Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

4.8. Siduv eelotsus

Maksukohustuslasel on võimalik taotleda maksu- ja tolliametilt siduvat eelotsust. Sellega antakse maksukohustuslasele siduv hinnang tulevikus sooritatava toimingu või toimingukogumi maksustamise kohta. Teatud tingimustel on maksuhalduril võimalik siduva eelotsuse tegemisest keelduda. Eelotsuse taotluse läbivaatamise eest tasub taotleja riigilõivu. Üldist tähendust omavate eelotsuste kokkuvõtted avalikustab maksuhaldur oma veebilehel, juhindudes kohustusest hoida maksusaladust. Eelotsuse taotleja võib juba taotluse esitamisel ära märkida teabe, mille avalikustamist ta ei soovi.