Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.1.1.3. Riigi-, valla- ja linnaasutuste ning avalik-õiguslike isikute tegevuse maksustamine

Riigi-, valla- ja linnaasutuse ning avalik-õigusliku juriidilise isiku tegevust käsitatakse maksustamisele kuuluva ettevõtlusena üksnes juhul, kui see kujutab endast majandustegevust, mis on nimetatud Euroopa Liidu käibemaksudirektiivi 2006/112/EÜ lisas 1. Lisaks võivad nimetatud isikud olla käibemaksu maksjad sellistelt tehingutelt ja toimingutelt, mida saavad teha ka teised maksukohustuslased ning mille mak...