Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.2.5. Muude omakapitalist tehtud väljamaksete maksustamine

TuMS § 50 lg 2 järgi maksab ­residendist äriühing tulumaksu aktsia- või osakapitali või sissemaksete vähendamisel, aktsiate, osade, osa­maksete või sissemaksete tagasiostmisel või tagastamisel või muul juhul omakapitalist tehtud väljamaksete ning makstud likvideerimisjaotiste summa osalt, mis ületab äriühingu omakapitali tehtud rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid.

Ühendanud või ühinemisel asutatud äriühingu omakapitali tehtud sissemaksena ei võet...