Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.1.5.2. Maksustatav väärtus omatarbe korral

Omatarve on:
  • maksukohustuslase ettevõtte vara hulka kuuluva kauba tasuta võõrandamine või teenuse tasuta osutamine ettevõtlusega mitteseotud ees­märgil;
  • maksukohustuslase enda, tema töötaja, teenistuja või juhtimis- või kontrollorgani liikme poolt ettevõtte vara hulka kuuluva kauba tasuta ...