Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

8.1. Maksustamine ettevõtete ühinemisel

Äriühingute ühinemine on sätestatud äriseadustiku 31. peatükis.

Ühineda võivad vaid Eesti äriregistrisse kantud sama või eri liiki äriühin­gud, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Samuti võib Eesti äriühing (aktsiaselts või osaühing) ühineda teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi piiratud vastutusega äriühinguga (nn piiri­ülene ühinemine, ingl cross-border m...