Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

4.3.1. Maksudeklaratsioon ja selle parandamine

Kolme aasta jooksul võib maksumaksja oma maksudeklaratsiooni parandada – see võimalus on nii inimestel kui äriühingutel. Maksudeklaratsioon on tulu-, käibe-, aktsiisi-, tolli-, sotsiaalmaksu- ja hasartmängumaksudeklaratsioon, maksuaruanne või muu maksuhaldurile esitatav mak­su arvutamise dokument. Maksudeklaratsiooni info peab deklaratsiooni esitajale teadaolevalt olema õige ja kinnitatud maksukohustuslase, tema seadusliku esindaja, volitatud esindaja või eestkostja allkirjaga.