Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

9.3.2. Lepingutes sätestatud tingimuste rakendamine

Selgitame, kuidas toimida, et rakendada maksulepingu soodustingimusi.

Maksulepinguga ei kehtestata mitteresidendile täiendavat maksukoormust, vaid lepingu tingimused kehtivad ainult juhul, kui asjaomase tulu maksustamine on ette nähtud ka Eesti tulumaksuseaduse (TuMS-i) alusel. Kui välis­riigiga sõlmitud lepingus või muus rahvusvahelises lepingus, millega Eesti on ühinenud, on tulu maksustamist käsitlevad tingimused, järgitakse TuMS-i üldiselt ainult...