Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.3.1. Lähetuskulud

Töölepingu seaduse (TLS) § 21 kohaselt on töölähetus töötaja lähetamine tööülesande täitmiseks kindlaks määratud ajavahemikuks väljapoole töölepinguga määratud töötegemise asukohta. Tööandjal on õigus töötajat lähetada kuni 30 päevaks, kokkuleppel töötajaga ka kauemaks.

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009. a määrusega nr 110 „