Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.3.3.4. Ladustamine ajutise ladustamise kohas

Kui kaubad toimetatakse Eestisse ja esitatakse tollile, loetakse need enne järgmisele tolliprotseduurile suunamist ajutiselt ladustatuks. Ajutiselt ladustatud kaubad on tollijärelevalve all tolli poolt aktsepteeritud territooriumil, statsionaarses mahutis või punkrilaevas. Sellises kohas peab olema tagatud kauba puutumatus ja ladustatud kauba üle nõuetekohane arvestusepidamine. Kui kaup toimetatakse riiki, kuid see ei ole suunatud ühelegi tolliprotseduurile, siis ei loeta sellist kaupa ajutis...