Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.3.5.1. Kuvariga töötamine

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel on kehtestatud kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded (valitsuse 15. novembri 2000. a määrus nr 362). Nõuete täitmisega seotud kulusid (töökoha hindamine, tervisekontroll ja selle tulemusel rakendatavad abinõud) käsitatakse maksustamisel ­ettevõtlusega seotud kuludena, mida ei maksustata kui töötajale antavat erisoodustust.