Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.1.2.4. Kinnisasjadega seotud tehingute maksustamine

Kinnisasi käibemaksuseaduses on sisustatud tsiviilseadustiku üldosa, asjaõigusseadusest ja korteriomandi seadustest lähtudes. Kinnisasi on maatükk, hoonestusõigus, tehnovõrk ja -rajatis, ehitis (sh ehitis kui vallasasi), korteriomand ja korterihoonestusõigus.

EL õiguse tasemel määratleb kinnisasja mõistet EL käibemaksudirektiivi rakendusmääruses 282/2011 artikkel 13b. Selle järgi tuleb kinnisasjaks pidada maatükki ja maatükiga seotud osasid...