Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.3.2. Keskmise töötasu arvestamine

Töölepingu seaduse, keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra ning avaliku teenistuse seaduse kohaselt tekib keskmise töötasu arvutamise vajadus keskmise töötasu säilitamise, tagamise ja maksmise juhtudel ning ka puhkusetasu arvutamisel. Kohakaaslusega töötavale inimesele arvutatakse keskmist töötasu sama korra alusel kui põhikohaga töötajale. Asjakohane arvutamise kord kehtestati Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009. a määrusega nr 91. Seda korda ei järgita ravikindlustuse hüviti...