Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.3.3.1. Kauba import vabasse ringlusesse

Liiduväline kaup, mis on mõeldud liidu turule toomiseks, kavandatud erakasutuseks või -tarbimiseks liidu tolliterritooriumil, suunatakse vabasse ringlusse. Vabasse ringlusse lubamine annab liiduvälisele (välisriigi) kaubale liidu kauba tollistaatuse.

Vabasse ringlusse lubamisel rakendatakse kaubanduspoliitilisi meetmeid, teostatakse ette nähtud tolliformaalsused ja nõutakse sisse maksuseaduste alusel ...