Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.3.3.7. Kauba ajutine import

Kauba ajutine import on kauba erikasutuse alla kuuluv tolliprotseduur lõppkasutuse kõrval.

Ajutise impordi protseduur võimaldab liidu tolliterritooriumil kasutada reekspordiks mõeldud liiduvälist kaupa, mis on täielikult või osaliselt vabastatud imporditollimaksudest. Ajutiselt imporditud kauba suhtes ei kohaldata kaubanduspoliitilisi meetmeid. Ajutise impordi protseduuri rakendamise tingimus on, et kaup säilib muutumatul kuul, välja arvatud kasutami...