Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

11.3. Füüsilisest isikust ettevõtja tulude maksustamine

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) ei ole tulumaksuseaduse (TuMS) kontekstis eraldi maksumaksja kategooria, vaid ettevõtlustulu on füüsilise isiku tulu liik, millele võivad lisanduda ka teised. Muude tululiikide maksustamine ja kogutulust mahaarvamine toimub FIE puhul samade reeglite alusel nagu kõikidel teistel füüsilistel isikutel.

FIE tuleb kanda äriregistrisse. Notarid ja kohtutäiturid on maksustamisel võrdsustatud füüsilisest isikust ettev...