Logistika teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

1. Sissejuhatus

Logistika on peaaegu sama vana kui inimühiskond. Algul sõjapidamises vajalik ja kasutusele võetud ressursside planeerimine ja kõige tarviliku õigel ajal õigesse kohta liigutamine on praeguseks muutunud igapäevaseks elu osaks. Logistika on osa meie argipäevastest toimetustest, samas on ettevõtete puhul tarneahelate juhtimine muutumas üha tähtsamaks eduteguriks.

Tooteid ja teenuseid on turul väga palju, tihti ka väga sarnaseid, seega on edukas see, kes suudab oma tarneahela kõige suju...