Lepingute teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

8. Teenuse osutamise lepingud

Teenuse osutamise lepingutena mõistetakse töövõtulepinguid ja käsunduslepinguid ning nende alaliike. Töövõtulaadsete suhete puhul on lepingu eesmärk saavutada kindlaksmääratud tulemus. Käsunduslepingute puhul ei ole töö tulemus mõõdetav või ei sõltu tulemuse saavutamine suures ulatuses käsundisaajast. Lepingu liigist sõltub seejuures poolte vastutuse standard. Eelduslikult vastutab töövõtja töö tulemuse saavutamata jätmise eest ning käsundisaaja selle eest, et ta ei ole täitnud ülesannet piis...