Juhi teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

11.4. Visuaalne lihtsustamine ja märkmete visandamine

Kati Orav, visuaalne praktik ja haridusinnovaator

Visuaalset mõtlemist saab E. R. Brumbergeri sõnul defineerida kui aktiivset ja analüütilist protsessi, mille abil tajuda, tõlgendada ja luua visuaalseid sõnumeid. See on nägemise, kujutluse ja joonistamise vastastikmõju, mis on sama eesmärgipärane, rekursiivne ja keerukas kui verbaalne mõtlemine. Visuaalne mõtlemine on meie kõigi kaasasündinud oskus talletada infot piltide abil.

<...