Juhi teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.9. Töövaidlus ja selle lahendamine

Tiia Raudmägi, IURING õigusbüroo jurist

Töövaidluse sisu ja liigid

Töövaidluste puhul eristatakse individuaalset ja kollektiivset töövaidlust. Levinumad on individuaalsed töövaidlused. Siin on tegu konkreetse töötaja ja tööandja töölepingu alusel tekkinud eraõigusliku vaidlusega, mida saab lahendada töövaidluse lahendamise seaduse (TvLS) alusel, mis asendas 1. jaanuaril 2018 varem kehtinud individu...