Juhi teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

10.7.2. Töötajate arendamine majanduskriisi ajal

Taimi Elenurm, tööpsühholoog ja nõustaja

Majanduslanguse ajal tajuvad inimesed töö ümberkorraldust ohuna oma turvalisusele, mistõttu näilisele leplikkusele vaatamata võivad kasvada sisepinged ja rahulolematus juhtimisega. Langusfaasis püüavad juhid hoida kokku vahendite arvel. Töötajate arvamused polariseeruvad: alguses vastandutakse ning seejärel oodatakse „õigete” reeglite kehtestamist ning püütakse sattuda „õigete” leer...