Juhi teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.4.3. Süsteemsed seadused organisatsiooni energeetika ja tulemuslikkuse kujundamisel

Karin London, TIP Konsultatsioonid konsultant, superviisor, coach, organisatsiooni konstellöör

State of the Global Workplace’i andmeil tunnevad 16% Eesti organisatsioonide töötajatest, et nad on oma organisatsioonidega seotud (ingl k engaged), 64% ei ole seotud ja 20% on lausa aktiivselt mitteseotud. Saneeritavatest organisatsioonidest jääb ellu ainult 2–3%, mille taga lisaks majanduslikele probleemidele on tihti psühholoo...