Juhi teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.2. Parima kandidaadi tööle motiveerimine

Tiina Saar-Veelmaa, karjäärinõustaja, psühholoog ja koolitaja

Tööandjad seisavad tihti silmitsi olukorraga, kus pärast põh­jalikku ja mitmeetapilist konkurssi sõelale jäänud kan­didaadid polegi enam tööpakkumisest huvitatud. Ol­­les kulutanud hulga energiat ja aega keerulise vär­b­a­­misprotsessi korraldamiseks, eeldame, et töökoha saa­­­ja tunneb end kui lotovõtja ja langeb meile tänu­li­kult­ kaela. See aga ei pruugi olla nii roosilin...