Juhiabi teabevara

Tutvustus

8.7. Töötamine käsunduslepingu alusel

Sirle Kalma, advokaadibüroo Greinoman & Co, jurist

Töölepingu ja käsunduslepingu erinevus seisneb selles, et kui töövõtt eeldab tulemuse saavutamist, siis käsundusleping on suunatud mitte niivõrd kindla tulemuse saavutamisele, kuivõrd teenuste osutamisele. Teenuste all mõeldakse nii tehingute tegemist käsundi­andja nimel kui ka töö tegemist – selle poolest on ­käsundusleping sarnane töövõtulepinguga.