Juhiabi teabevara

8.9. Töötajate koolitamine ja arendamine organisatsioonis

Hanna Jõgi, PersonaliDisain OÜ konsultant ja coach

Enamik organisatsioone koolitavad oma inimesi rohkemal või vähemal määral. Samas on ikka ja jälle kuulda nurinat, et koolitusest ei ole mingit kasu: „pärast koolitust on kõik varsti jälle tagasi nii nagu enne”. Koolitus iseenesest ei ole imevahend muutuste tekitamiseks – selleks on vaja rohkem pingutusi teha nii eeltöö kui ka järeltegevuse asjus ja eelkõige valida sobiv arendamisviis.

...