Juhiabi teabevara

Tutvustus

8.7.3. Töösuhte algus ja töölepingu sõlmimine

Kristel Kreek, Rimess OÜ õigusosakonna juhataja
Marge Goldberg-Talts, Rimess OÜ jurist

Lepingueelsed läbirääkimised

Töölepingu seaduses (edaspidi: TLS) on reguleeritud lepingueelsed läbirääkimised, nimetades andmed, mida tööandja võib töötajalt nõuda lepingueelsete läbirääkimiste (töövestlus) ning töölepingu ettevalmistamise käigus ja sõlmimisel.