Juhiabi teabevara

Tutvustus

8.7.14. Töölepingu ülesütlemisega seonduvad ja makstavad hüvitised

Kristel Tiits, Grant Thornton Baltic OÜ, juhtiv õigusnõustaja

Töölepingu ülesütlemise hüvitis (töölepingu seadus – TLS § 100)

Töölepingu ülesütlemisel koondamise tõttu maksab tööandja töötajale hüvitist töötaja ühe kuu keskmise töötasu ulatuses. Töölepingu ülesütlemisel koondamise tõttu on töötajal õigus saada kindlustushüvitist töötuskindlustus...