Juhiabi teabevara

Tutvustus

8.7.13. Töölepingu lõpetamine

Kristel Tiits, Grant Thornton Baltic OÜ, juhtiv õigusnõustaja

Töösuhte lõppemise alused (töölepingu seadus – TLS § 79 jj)

Tööleping lõppeb:

  • töösuhte lõpetamise kokkuleppega (§ 79);
  • tähtaja möödumisel (§ 80);