Juhiabi teabevara

5.1.4. Tööandja põhikohustused töökeskkonna nõuete järgimisel

Ettevõtte sisekontrollisüsteemi loomine

Tööandja on kohustatud tegema süsteemset töökeskkonna sisekontrolli, mille käigus ta kavandab, korraldab ja jälgib õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt töötervishoiu ja tööohutuse olukorda ettevõttes.

Töökeskkonna sisekontroll on ettevõtte tegevuse lahutamatu osa, millesse on kaasatud töötajad ja mil...