Juhiabi teabevara

5.1.3. Tööandja ennetustegevus

Tööandjal tuleb kavandada ja rakendada meetmeid, et vältida või vähendada terviseriske ettevõtte töö ­kõikides etappides ning edendada töötaja kehalist, vaimset ja sotsiaalset heaolu.

Tööandja rakendab ennetustegevuse meetmeid­ järgmiste põhimõtete alusel:

  • riskide tekkimise vältimine;
  • vältimatute riskide hindamine;...