Juhiabi teabevara

Tutvustus

8.7.12. Töö- ja puhkeaeg

Kristel Tiits, Grant Thornton Baltic OÜ juhtiv õigusnõustaja

Tööaja üldine norm ja ületunnitöö
Töölepingu seaduse (TLS) § 28 lõike 2 punkti 4 järgi on tööandja kohustatud tagama kokkulepitud töö- ja puhkeaja ning pidama tööaja arvestust. Tööaeg tuleb töötajaga kokku leppida töölepingu kirjalikus dokumendis.

...