Juhiabi teabevara

3.2. Tervitamine ja hüvastijätmine

Tervitamiseks on palju võimalusi peanoogutusest ja kätlemisest põsesuudluse, kerge kummarduseni või põlvitamiseni (nt religioossete tavades). Enamik rahvaid aktseptib kättpidi tervitamist või lihtsalt noogutamist. Alati tasub teada ka erandeid, et mitte sattuda rumalasse olukorda või kedagi teadmatusest solvata.

Tervitamine eri suhtlusolukordades ja kultuurides

Ruumi siseneja tervitab alati esimesena.