Juhiabi teabevara

11.2.2. Stenograafia

Entsüklopeedia andmeil on stenograafia (kreeka kee­les stenos – ahas, kitsas) kiirkiri, erimärkidest koos­nev kiri suu­li­se kõne kiireks üleskirjutamiseks.

Kiirust ei saavutata mitte ainult kiiresti kirjutades, vaid se­da võimaldab kiirkirja märk – häälikute sümbol, mille­ abil on võimalik suulist kõnet väheste pliiatsiliigutuste­ga­­­ kirja panna. Kiirkirjas kirjutades jäetakse ära või lü­­­hendatakse vokaale, silpe, sõnu ja laus...