Juhiabi teabevara

7.1. Sõnumi koostamine ja edastamine

Igal organisatsioonil on oma põhisõnumid. Eeskätte organisatsiooni kõneisikute ülesanne on leida võimalused, kuidas siduda põhisõnumid organisatsiooni väärtushinnangutega ja edastada need koos. Peale suhtekorraldajate on oskus sõnumeid koostada organisatsiooni sekretärile või juhiabile. Seega on mõjuva sõnumi koostamine väärtuslik oskus, mida tasub omandada.

Sõnumi proaktiivsus ja reaktiivsus