Juhiabi teabevara

9.1. Sissejuhatus raamatupidamisse

Raamatupidamine on majandustehingute arvestuse pidamise dokumenteeritud süsteem. Arvestus algab algdokumendist ja lõppeb aruandega. Raamatupidamiseks kasutatakse raamatupidamise programme, kuid seda võib teha ka ilma programmita. Raamatupidamine on praktiline tegevus, mille tulemusel saadakse kokku­võttev tagasiside äritegevusest.

Juhiabi raamatupidamisoskused
Juhiabi kutsestandardis on toimingute ja teadmiste loetelu, mille tu...