Juhiabi teabevara

8.4. Ravikindlustuskaitsega hõlmatud töötajate arvestus ja töövõimetushüvitise maksmine

Katre Vallner, Eesti Rahvusringhääling, personalispetsialist

Töötamise register on töötamisega seotud infot koondav register, mida peab maksu- ja tolliamet. Töötamise registris sisalduvad andmed on aluseks töötamisega kaasnevate sotsiaalsete tagatiste (ravikindlustus, töötuskindlustushüvitis jne) ja madalapalgaliste toetuse määramisel.

Kõik tööd pakkuvad füüsilised ja juriidilised isikud peavad oma töö...