Juhiabi teabevara

9.2.4. Omakapitali muutuste aruanne

Omakapitali muutuste aruandes kajastatakse aruande­perioodil toimunud muutusi raamatupidamiskohustuslase omakapitali kirjetes. Eraldi on välja toodud omanikelt kapitali tehtud sissemaksed ja omanikele tehtud väljamaksed, aruandeperioodi kasumi või kahjumi, arvestuspõhimõtete muutuste mõju, reservide suurendamise ja vähendamise ning muud omakapitali kirjeid mõjutanud majandustehingud.

Raamatupidamise seaduse (RPS) § 20 kohaselt ...