Juhiabi teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.1.10. Muudatustest töötervishoiu ja tööohutuse seaduses

Kristel Abel, Tööinspektsioon

2019. aasta 1. jaanuaril jõustuvad töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) muudatused. Põhilisi muudatusi on kaks: õigusaktis ei loetleta enam juhendamiste liike (esmane, sissejuhatav ja täiendjuhendamine) ning tööandjale on antud juhendamiste registreerimisel suurem vabadus. Termin „psühholoogilised ohutegurid“ on asendatud terminiga „psühhosotsiaalsed ohutegurid“.

Juhendamine ja väljaõpe
...